Werkwijze

Aanvraag contra-expertise

Na het aanvragen van een verzoek tot contra-expertise is de navolgende procedure van toepassing…

1. AANVRAAG
CONTRA EXPERTISE

2. BEHANDELING
CONTRA EXPERTISE

3. AFRONDING EN BETALING
CONTRA EXPERTISE

AANVRAAG
CONTRA-EXPERTISE

 • U bent onze klant en u alleen!
 • Steeds meer verzekeraars stellen voorwaarden aan het inschakelen van een contra-expert. Ook veel verzekeraars betalen deze kosten voor een eigen expert niet of slechts gedeeltelijk. Lees vooraf goed de polisvoorwaarden en neem altijd even contact met ons op om uw zaak door te nemen.
 • Na het aanklikken van de aanvraagbutton wordt u omgeleid naar een scherm wat u volledig in dient te vullen.
 • Na het invullen van al uw gegevens wordt deze aanvraag verzonden naar De Contra Expert.
 • Na ontvangst van deze aanvraag wordt u benaderd door één van onze contra-experts om uw zaak vooraf telefonisch door te nemen. Is uw zaak ‘kant en klaar’, dan wordt direct de akte van benoeming opgevraagd bij de eerste expert of de verzekeringsmaatschappij.
 • Per telefoon of per mail worden de eventuele nog aanvullende vragen gesteld en wordt de werkwijze nogmaals met u doorgenomen waarna u en de Contra Expert van elkaar weten wat ze kunnen verwachten.

BEHANDELING
CONTRA-EXPERTISE

 • Nadat De Contra Expert uw aanvraag in behandeling heeft genomen, wordt eerst de Akte van Benoeming opgevraagd bij de expert die is ingeschakeld door de verzekeringsmaatschappij. De akte wordt na ontvangst u toegezonden samen met onze machtiging en een akte van cessie. Deze Akte van Benoeming betreft een overeenkomst tussen beide experts dat zij zijn ingeschakeld door de maatschappij en door u. In deze akte wordt eveneens een onpartijdige derde partij (de arbiter) benoemd. Deze arbiter zal, indien beide experts het niet eens raken over het schadebedrag, uiteindelijk beslissen. De arbiter moet tussen het bedrag van de maatschappij-expert en de expert van De Contra Expert een bedrag vaststellen. Deze akte dient ook door u te worden getekend.
 • Onze machtiging en onze akte van cessie dienen eveneens door u te worden ondertekend. Hiermee geeft u De Contra Expert het recht namens u op te treden en namens u te handelen en het recht onze te maken kosten nadien rechtstreeks bij uw maatschappij in te dienen.
 • Na ontvangst van deze getekende aktes wordt een bezoek bij u ingepland. Tijdens dit bezoek wordt de gehele schade doorgenomen en beoordeeld. Na dit bezoek wordt een schade-opzet naar de expert van de maatschappij gestuurd waarna deze akkoord kan gaan of niet.
 • Indien de expert van de maatschappij akkoord gaat, wordt een Akte van Taxatie opgemaakt. Deze akte is een overeenkomst tussen beide experts waarna de schade kan worden afgehandeld.
 • Indien de expert van de maatschappij niet akkoord gaat, wordt een Akte van Disakkoord opgemaakt. Deze akte maakt melding dat beide experts er niet zijn uitgekomen waardoor automatisch de opdracht naar de arbiter gaat.

AFRONDING EN BETALING
CONTRA EXPERTISE

 • Nadat beide experts tot een overeenkomst zijn gekomen wordt de factuur van onze gemaakte uren naar de expert van de maatschappij verzonden. Deze zal onze nota doorsturen naar uw maatschappij.
 • Uw maatschappij toetst onze ingediende kosten op basis van redelijk- en billijkheid en neemt hierin een beslissing. Indien uw maatschappij akkoord gaat met de hoogte van onze factuur wordt deze rechtstreeks aan ons voldaan en kost het u verder geen geld.
 • Indien uw maatschappij onderbouwd oordeelt dat de door ons ingediende kosten niet volledig kunnen worden vergoed, wordt het restant van onze kosten u in rekening gebracht. Door wet- en poliswijzigingen zal het in de toekomst steeds meer gaan voorkomen dat u onze nota in eerste instantie zal moeten voldoen, waarna wij deze kosten kunnen verhalen op uw maatschappij of de veroorzakende partij. U claimt schade en vordert de kosten, dat kan in veel gevallen pas nadat u deze ook daadwerkelijk heeft betaald! Dit zal per casus beoordeeld moeten worden. Voor verdere uitleg hieromtrent verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
 • Het aanvragen van een contra-expertise kan dus betekenen dat deze niet geheel kosteloos voor u is. Uiteraard zullen wij als uw belangenbehartiger alles in het werk stellen om dit te voorkomen, doch zekerheid vooraf kunnen wij u niet geven! Vraag vooraf naar onze werkwijze hieromtrent.
 • Bij het aanvragen van een auto (contra) expertise wordt u altijd vooraf de nota toegezonden. Pas na betaling van deze nota zullen wij de gevraagde contra-expertise uitvoeren. Indien wij onze gemaakte expertisekosten kunnen verhalen bij uw maatschappij, worden deze kosten u na afhandeling terugbetaald!
 • U heeft volgens de meeste polisvoorwaarden ALTIJD recht op een eigen in te schakelen expert. Dit kan TIJDENS het afhandelingsproces, VOOR dat een expert door uw maatschappij is ingeschakeld of NA afhandeling van de schade door de expert van de maatschappij! Gebruik dat recht!

Voor vragen en opmerkingen welke u niet per mail kan of wenst te stellen of indien u liever iemand
persoonlijk wenst te spreken, kunt u ons altijd 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer

Wilt u meer weten van ons, of eens van gedachten wisselen in een persoonlijk gesprek, neem dan contact met ons op via ons vaste nummer 085 -13 03 278 of via mail info@decontraexpert.nl

contactformulier